youtube youtube
Kecy v skratke

KECY Camp je konverzačný anglicko-slovenský tábor pre stredoškolákov, ktorý nechceš zmeškať!

Zaži epický týždeň s americkými lektormi a slovenskými animátormi plný aktivít, športov, hudby, americkej kultúry, výziev, zážitkov, nových priateľstiev a všetkých dobrých vecí v krásnom prostredí. Ak si vo veku 14-20 rokov, tak bal kufre, ber kamoša a registruj sa kým sú miesta.


Registrácia
Na kecy campe ťa čaká

Konverzačná angličtina

Vyučovanie anglického jazyka zábavnou formou, žiadny strach z konverzácie. Ide o živú a praktickú konverzáciu. Témy ti môžu pomôcť aj v príprave na maturitu z angličtiny.

Športové aktivity a tvorivé dielne

Zaži športové aktivity vrátane amerických športov, ktoré nie sú na Slovensku typické. Pre kreatívnych bude možnosť množstva tvorivých aktivít prostredníctvom hudby, umenia a iného.

Nové priateľstvá

Máš jedinečnú šancu spoznať skvelých ľudí z okolia Trenčína a animátorov z USA.

Večerný program

Tématicko-zábavný program v duchu kresťanských hodnôt. Diskutuj, počúvaj príbehy a hudbu, pozeraj scénky a videá. Toto je priestor, kde sa môžeme zastaviť a premýšľať na čom v živote záleží, ako múdro žiť a ako robiť správne rozhodnutia.

Špeciálny nočný program

Nebol by už viac špeciálny, ak by sme ti o ňom povedali :)

Lokalita

fajnPARK - Horná Ves

Viac informácií na stránke fajnpark.sk.

Cena

180€
(súrodenecká zľava 10€ pre ďalšieho prihláseného súrodenca)

Zľava 5€ za každého kamaráta, ktorý príde na tvoje pozvanie.

V prípade, že by si chcel ísť na camp, ale tvoja finančná situácia ti to nedovoľuje, môžeme pomôcť. Ak máš záujem o čiastočné alebo plné štipendium, kontaktuj nás na kecycamptrencin@gmail.com

Informácie pre úhradu platby

Prihlásený je ten, kto poslal vyplnenú prihlášku a zaplatil. Rodičom podpísané vyhlásenie
o bezinfekčnosti je nutné priniesť na tábor. Uzávierka pre platbu je 30.6.2017.

Uzávierka pre platbu je posunutá na 7.7.2017.

Meno účtu: Kresťanský zbor Trenčín
Číslo účtu: 6628773006/1111
IBAN: SK33 1111 0000 0066 2877 3006
Variabilný symbol: 162217
Konštantný symbol: 0558
Informácie pre príjemcu: meno_priezvisko_KECY2017V prípade, že študent zruší svoju účasť na tábore po zaplatení sumy, pre
vrátenie peňazí platí nasledovné:

Do 30.5.2017 je možné vrátiť 50% z uhradenej sumy.
Do 15.6. 2017 je možné vrátiť 25% z uhradenej sumy.
Do 20.6. 2017 je možné vrátiť 10% z uhradenej sumy.
Po 30.6. 2017 nie je možné vrátiť uhradenú sumu ani jej časť.
Registrácia na KECY 2017